BESPLATNA DOSTAVA NA KUPOVINU PREKO 3.500,00 din

Div lek d.o.o. je farmaceutska kompanija osnovana u Beogradu novembra 2014. godine.

Odgovoran rad, kontinuiran rast i prosperitet, osigurani kroz kvalitetnu uslugu i partnerske odnose sa našim kupcima i dobavljačima, svrstali su Div lek u red visokoprofitabilnih privatnih kompanija. Ono što čini ovu kompaniju uspešnom je efikasan tim zaposlenih, sposobnih da se nose sa svakodnevnim izazovima poslovanja.

Div lek je kompanija u brzom razvoju koja na budućnost gleda kao na mogućnost za uspeh, koji će se ogledati kroz zadovoljstvo naših kupaca, partnera, zaposlenih, vlasnika i celokupnog društva.

Područje poslovanja kompanije Div lek je kompletna podrška partnerskim kompanijama, polazeći od usluga zastupanja, uvoza, konsignacije i veleprodajne distribucije lekova, medicinskih sredstava i dodataka ishrani veledrogerijama i krajnjim korisnicima u Srbiji i državama regiona, kao i usluge promocije i marketinga. Mi smo prisutni na farmaceutskim tržištima Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore I Makedonije sa tendencijom daljeg širenja prisustva. Danas je Div lek d.o.o. uvoznik, ekskluzivni zastupnik i distributer proizvoda renomiranih svetskih proizvođača Trb Chemedica (Švajcarska).

Krajem 2016. je portfolio proširen Div lek brendom, koji obuhvata dijetetske suplemente vrhunskog kvaliteta.

Div lek snabdeva apotekarske ustanove, privatne apoteke, bolnice, kao i veletrgovinske firme u regionu, sa ciljem ostvarivanja kontrole nad prometom svojih farmaceutskih proizvoda, kao i radi obezbeđenja raspoloživosti kompletnog portfolia na celom tržištu.

MISIJA

Misija Div lek – a, je zadovoljstvo partnera, kupaca i zaposlenih, kroz kontinuirano snabdevanje tržišta kvalitetnim i inovativnim farmaceutskim proizvodima iz svog portfolija. Staramo se da naši farmaceutski proizvodi budu u pravo vreme i na pravom mestu, a sve to radi omogućavanja njihove dostuposti krajnjim korisnicima, kojima su dati preparati neophodni za očuvanja i unapređenja zdravlja, kao i unapređenje kvaliteta njihovog života.

Sa misijom da postanemo regionalni lideri u svom poslu, organizujemo promocije, seminare i okupljanja ljudi iz struke na kojima razmenjujemo saznanja i iskustva.

VIZIJA

Pre svega, zdravlje je bogatstvo. Svesnost o tome određuje naše delovanje. Naša vizija je da Div lek bude prepoznatljiv na tržištu po specifičnom programu visoko kvalitetnih farmaceutskih proizvoda, sa reputacijom kompanije koja se izdvaja stručnošću, proaktivnošću, odgovornošću i kvalitetom i koja u svakom momentu može da odgovori zahtevima tržišta.

Div lek d.o.o. u svom poslovanju nastoji da u potpunosti ispuni zahteve standarda kvaliteta za medicinske proizvode za humanu upotrebu, uključujući zahteve Dobre prakse u proizvodnji i Dobre prakse u distribuciji medicinskih proizvoda.